<

Zakładanie spółek a notariusz – kiedy i jakie akty notarialne są konieczne?

Blog

Zakładanie spółek a notariusz – kiedy i jakie akty notarialne są konieczne?

4 grudnia, 2023
Zakładanie spółek notariusz

Proces zakładania spółki to istotny etap dla przedsiębiorców, który wymaga nie tylko dokładnego planowania, ale także formalności prawnych. W Polskim systemie prawnym, notariusz odgrywa kluczową rolę w tym procesie. W tym artykule omówimy, kiedy i jakie akty notarialne są konieczne podczas zakładania spółki.

Wybór formy prawnej spółki

Pierwszym krokiem w zakładaniu spółki jest wybór odpowiedniej formy prawnej. W Polskim prawie można założyć różne rodzaje spółek, takie jak: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółka akcyjna (S.A.), czy spółka jawna. Wybór ten wpływa na późniejsze formalności i akty notarialne.

Akty notarialne przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Notariusz potwierdza w nim istnienie umowy spółki, określa udziały każdego z wspólników oraz ustala zasady funkcjonowania spółki. Akta te są następnie przesyłane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zasady zakładania spółki akcyjnej (S.A.) z udziałem notariusza?

W przypadku spółki akcyjnej, niezbędne jest sporządzenie statutu spółki. Statut ten musi być potwierdzony przez notariusza i zawierać szczegółowe informacje na temat struktury kapitałowej, uprawnień akcjonariuszy, oraz zasad funkcjonowania organów spółki.

Wspólne działania wspólników i notariusza przy zakładaniu spółki jawnej

W przypadku spółki jawnej, umowa spółki może być zawarta zarówno na piśmie, jak i ustnie. Niemniej jednak, dla większego bezpieczeństwa i pewności prawnej, zaleca się, aby umowę tę sporządzić w formie aktu notarialnego. To potwierdza zgodność woli wszystkich wspólników i ułatwia rozwiązanie ewentualnych sporów.

Akty notarialne a rejestracja w KRS

Po sporządzeniu aktów notarialnych, konieczne jest dokonanie rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Notariusz zobowiązany jest przekazać odpowiednie dokumenty do KRS, co jest niezbędne do oficjalnego potwierdzenia istnienia spółki.

Znaczenie notariusza w późniejszych modyfikacjach umowy spółki

Notariusz odgrywa również istotną rolę w późniejszych modyfikacjach umowy spółki. W przypadku zmian w strukturze kapitałowej, statucie czy podziale zysków, konieczne jest sporządzenie aktów notarialnych potwierdzających te zmiany.

Podobne artykuły