<

Czy akt notarialny może być podważony?

Blog

Czy akt notarialny może być podważony?

4 stycznia, 2024
akt notarialny, kancelaria notarialna

Akt notarialny stanowi formalny i prawnie wiążący dokument, sporządzany z udziałem notariusza, który pełni funkcję świadka i gwaranta legalności transakcji. Niemniej jednak, istnieje pytanie, czy taki dokument jest całkowicie pozbawiony ryzyka i czy może być podważony w pewnych okolicznościach. W tym artykule poddamy analizie możliwość podważenia aktu notarialnego oraz omówimy sytuacje, w których taka kwestia może się pojawić.

Legalna podstawa aktu notarialnego:

Akt notarialny cieszy się szczególnym uznaniem ze względu na formalności, jakie towarzyszą jego sporządzeniu. Notariusz, będąc świadkiem, potwierdza tożsamość stron, ich dobrowolność w zawieraniu umowy oraz zgodność z obowiązującym prawem. Wszystko to nadaje aktowi notarialnemu wysoki stopień wiarygodności i moc dowodową.

Podważanie aktu notarialnego – kiedy to możliwe?

Błąd w sporządzeniu:

W przypadku, gdy akt notarialny zawiera rażący błąd, który może istotnie wpłynąć na treść umowy lub intencje stron, istnieje możliwość podważenia dokumentu. Błąd ten może dotyczyć zarówno treści samej umowy, jak i błędów w identyfikacji stron czy opisie przedmiotu umowy.

Wpływ czynników zewnętrznych:

Jeśli którykolwiek z sygnatariuszy aktu był pod wpływem przymusu, oszustwa, błędu lub innych nieuczciwych praktyk, może to być podstawą do podważenia ważności dokumentu.

Brak zgodności z prawem:

Jeśli akt notarialny jest w sprzeczności z obowiązującym prawem, może zostać podważony. To obejmuje sytuacje, w których notariusz działał poza swoimi uprawnieniami lub gdy umowa narusza zasady prawa.

Procedura podważania aktu notarialnego:

Podważanie aktu notarialnego to proces skomplikowany, który wymaga skonsultowania się z prawnikiem specjalizującym się w prawie notarialnym. Klient musi przedstawić przekonujące dowody potwierdzające podstawy podważenia dokumentu. Kluczową rolę odgrywa również notariusz, który był świadkiem sporządzenia aktu, a więc może dostarczyć istotne informacje na temat okoliczności, w jakich dokument powstał.

Akt notarialny, chociaż stanowi potężne narzędzie potwierdzające prawidłowe zawarcie umowy, nie jest pozbawiony możliwości podważenia. Błędy w sporządzeniu, działania nieuczciwe, czy brak zgodności z prawem mogą być podstawą do wszczęcia procesu mającego na celu unieważnienie aktu notarialnego. W razie wątpliwości warto skorzystać z porady doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawie notarialnym.

Podobne artykuły