Cennik

Z tytułu wykonywanych czynności notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28.06.2004r. (z późn. zm.) powiększone o należny podatek od towarów i usług w wysokości 23 %. Ponadto notariusz pobiera podatki, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn i opłaty sądowe, które przekazuje do właściwych organów państwowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opłat za daną czynność notarialną należy kontaktować się z Kancelarią telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną.

Przykładowe ceny usług notarialnych

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy