<

Egzekucje

Czynności notarialne

Egzekucje

Poddanie się egzekucji notarialnej to czynność notarialna polegająca na dobrowolnym poddaniu się przez dłużnika egzekucji wyroku wydanego na jego korzyść. Dłużnik musi złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego. Celem tego aktu jest umożliwienie wierzycielowi przystąpienia do wykonania wyroku bez konieczności przechodzenia przez formalną procedurę wszczęcia egzekucji z majątku dłużnika. Jest często stosowany w sytuacjach, gdy dłużnik jest skłonny do współpracy przy wykonywaniu wyroku i nie ma potrzeby podejmowania przez wierzyciela dalszych kroków prawnych przeciwko dłużnikowi.

Egzekucje, Kancelaria Notarialna Lublin

Gdy dłużnik dobrowolnie poddaje się egzekucji, wierzyciel może zwrócić się do notariusza o wydanie poświadczonego odpisu aktu notarialnego, który może być wykorzystany do celów egzekucyjnych. Aktn otarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji może być stosowany jako alternatywa lub uzupełnienie innych metod egzekwowania wyroku, takich jak zajęcie majątku dłużnika lub zajęcie jego wynagrodzenia. Jest on tytułem egzekucyjnym, czyli zastępuje wyrok, bądź też nakaz zapłaty. Wówczas sąd musi jedynie nadać klauzulę wykonalności. Wierzyciel, który ma taki dokument może uniknąć długiego postępowania sądowego dla prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika. Kancelaria Notarialna Amelii Pachuckiej-Kutrzuby oferuje profesjonalną obsługę notarialną w sprawach związanych z egzekucją.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy