darowizna

Co może być przedmiotem darowizny?

Co może być przedmiotem darowizny?

2 sierpnia 2023

Darowizna to umowa między dwiema stronami, w ramach której jedna osoba (darczyńca) przekazuje drugiej osobie (obdarowanemu) pewną wartość. Darowizna może być bezzwrotna lub zawierać klauzule dotyczące […]

Czytaj dalej
Co może być przedmiotem darowizny?

Darowizna to umowa między dwiema stronami, w ramach której jedna osoba (darczyńca) przekazuje drugiej osobie (obdarowanemu) pewną wartość. Darowizna może być bezzwrotna lub zawierać klauzule dotyczące […]

Czytaj dalej

Darowizna jest jednym z najpopularniejszych sposobów przekazania mienia. Właściciel majątku może przekazać swoją własność komuś innemu poprzez darowiznę, a uczynienie tego leży wyłącznie w jego gestii. […]

Czytaj dalej