<

Czy przy sprzedaży udziałów w spółce potrzebny jest notariusz?

Blog

Czy przy sprzedaży udziałów w spółce potrzebny jest notariusz?

5 września, 2023
spółka sprzedaż udziałów

Sprzedaż udziałów w spółce jest ważnym krokiem w życiu przedsiębiorstwa, który może stanowić o sukcesie bądź porażce firmy. Czy jednak, aby móc dokonać takiej transakcji, potrzebny nam będzie notariusz? Zapraszamy do lektury naszego artykułu!

Co to są udziały w spółce?

Udziały w spółce to jedna z podstawowych form inwestycji w biznesie. Jest to część kapitału spółki, którą można nabyć poprzez zakup lub wyemitowanie nowych udziałów. Posiadacz udziałów ma prawo do udziału w zyskach i stratach spółki. Ważne jest to, by pamiętać, że posiadanie udziałów w spółce daje możliwość zarówno osiągnięcia zysku, jak i wpływu na rozwój firmy.

Jak wygląda proces sprzedaży udziałów w spółce z o. o. ?

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to proces, który może odbywać się w sposób swobodny i niezależny od innych wspólników. Jeśli posiadasz udziały w spółce, to masz prawo sprzedać je osobom trzecim – w całości lub w części. Czynność ta wymaga staranności i dopełnienia formalności. Oto główne czynności, które należy podjąć:

1. Skompletowanie niezbędnej dokumentacji

2. Zawarcie umowy w odpowiedniej formie.

3. Zgłoszenie transakcji spółce.

4. Zgłoszenie zmiany do rejestru przedsiębiorców KRS.

Przed dokonaniem zakupu, potencjalny nabywca może zażądać przedstawienia kopii niektórych ważnych dokumentów, takich jak aktualne zaświadczenie ze ZUS o braku zaległości w opłatach ubezpieczeniowych lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w podatkach. To oczywiście w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi problemami, jakie mogą wystąpić po dokonaniu transakcji. Wymaganie tych dokumentów jest zrozumiałe, ponieważ przekłada się na bezpieczeństwo obu stron umowy – kupującej i sprzedającej.

Czy potrzebny jest notariusz?

Sprzedaż udziałów w spółce to poważna decyzja, która wymaga zaangażowania notariusza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa sprzedaży musi zostać podpisana przez obie strony i poświadczona przez notariusza. Warto pamiętać, że nie trzeba sporządzać umowy w formie aktu notarialnego. Istotnym plusem takiego rozwiązania są niższe koszty, gdyż taksa notarialna obejmuje jedynie czynność poświadczenia podpisu.

Podobne artykuły