<

Co to jest depozyt notarialny i jakie korzyści przynosi?

Blog

Co to jest depozyt notarialny i jakie korzyści przynosi?

5 września, 2023
depozyt notarialny kancelaria notarialna

Depozyt notarialny to jeden z najlepszych sposobów na zabezpieczenie ważnych transakcji. Jest to również najbezpieczniejsza forma przechowywania pieniędzy. Zgodnie z art. 108 Ustawy o notariacie, notariusz ma prawo przyjąć do przechowania papiery wartościowe lub pieniądze w walucie polskiej lub obcej i wydać je osobie uprawnionej. W tym celu notariusz otwiera specjalne konto bankowe, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie depozytu. Dzięki temu formularzowi zabezpieczenia możemy mieć pewność, że nasze finanse będą chronione i bezpieczne.

W jaki sposób się to odbywa?

Depozyt notarialny potwierdza, że druga strona umowy posiada wystarczającą ilość gotówki do jej zawarcia. Notariusz przyjmuje depozyt od osoby, która kupuje nieruchomość, aby zapewnić sprzedającemu pewność, że druga strona ma na to wystarczające środki. Po przyjęciu depozytu sporządza się protokół, w którym ustala się:

– datę przyjęcia,

– tożsamość osoby, która składa depozyt,

– datę, kiedy depozyt będzie zwrócony,

– dane osobowe osoby odbierającej depozyt.

Wydanie depozytu zawsze odbywa się z potwierdzeniem odbioru.

Jakie wiążą się koszty z depozytem notarialnym?

W przypadku dokumentów, koszt depozytu notarialnego wynosi:

– 6 zł netto za każdą stronę wypisu aktu, wliczając rozpoczętą stronę,

– 20 zł netto za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania depozytu,

– 50 zł netto za przygotowanie protokołu depozytu.

Koszt depozytu notarialnego w przypadku deponowania pieniędzy jest ustalany indywidualnie z klientem.

Jakie korzyści przynosi depozyt notarialny?

W dzisiejszych czasach, kiedy złożone i niepewne transakcje stają się coraz bardziej popularne, korzystanie z depozytu notarialnego może przynieść wiele korzyści. Obie strony umowy, kupujący i sprzedający mogą czuć się bezpiecznie dzięki temu, że proces transakcyjny jest bardziej wiarygodny i pewny. Co więcej, płatności odbywają się bezgotówkowo, co eliminuje ryzyko fałszerstwa banknotów. Dzięki temu, skorzystanie z depozytu notarialnego to nie tylko ochrona dla sprzedającego, ale także pewność dla kupującego, że otrzyma swoje środki, jeśli transakcja nie dojdzie do skutku. Jest to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy pragną zabezpieczyć swoje interesy i chronić się przed ryzykiem.

Podobne artykuły