O kancelarii

Szukasz profesjonalnego i rzetelnego notariusza w Lublinie? Jesteś w dobrym miejscu! Od kilku lat prowadzę Kancelarię Notarialną z zaangażowaniem, pasją i skierowaniem na potrzeby i interes Klienta. Do każdej sprawy podchodzę w sposób indywidualny. Mam szeroką wiedzę na temat przepisów i procedur związanych z pracą, jestem w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania . Jestem na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie, dzięki czemu mogę zaoferować swoim Klientom jak najlepsze usługi. Znam dobrze różnego rodzaju dokumenty, które są wymagane przy transakcjach prawnych. Co więcej, jestem w stanie szczegółowo wyjaśnić stosowane procedury, tak aby każdy mój Klient mógł podejmować świadome decyzje dotyczące jego spraw prawnych. Zapraszam Cię do kontaktu.

Amelia Pachucka-Kutrzuba

Notariusz Lublin, kancelaria notarialna

W czym mogę Ci pomóc?

Poznaj zakres moich działań

Notariusz Amelia Pachucka-Kutrzuba świadczy profesjonalne usługi w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnia stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego poprzez zachowanie zasad etyki zawodowej.

Oprócz tego udziela szczegółowych informacji na temat dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych. Informuje również klientów o wysokości podatków, opłat notarialnych i opłat sądowych. Dokonuje czynności notarialnych, których skutkiem jest sporządzenie aktu notarialnego, który ma charakter dokumentu urzędowego .

Akty notarialne

Poświadczenia

Wydawanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Sporządzanie na żądanie Stron projektów aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów

Spisywanie protokołów

Doręczanie oświadczeń

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzanie protestów czeków i weksli

Nasz zespół

Nasz team tworzą profesjonaliści

Amelia Pachucka-Kutrzuba NOTARIUSZ LUBLIN

Amelia Pachucka-Kutrzuba

notariusz

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację notarialną rozpoczęłam w 2009 roku w Izbie Notarialnej Lublinie. W latach 2014-2016 pracowałam na stanowisku zastępcy notarialnego, pogłębiając wiedzę i zdobywając cenne doświadczenie zawodowe. Jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, w 2016 roku otworzyłam Kancelarię Notarialną w Lublinie.

Pracownik kancelarii notarialnej

Kinga Syska

aplikant

Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jest w trakcie odbywania aplikacji notarialnej pod patronatem notariusz Amelii Pachuckiej – Kutrzuba. Do zespołu Kancelarii dołączyła w marcu 2018 roku. Kompleksowo czuwa nad bezpieczeństwem prawnym interesantów, specjalizując się w szczególności w prawie spółek.

Pracownik Kancelarii notarialnej Lublin

Anita Karczmarczyk

zastępca notarialany

Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację notarialną odbywała w Lublinie, zdobywając doświadczenie w cenionych kancelariach. W 2021 roku zdała egzamin notarialny i rozpoczęła pracę w charakterze zastępcy notarialnego. Od 2022 roku jest zastępcą notariusz Amelii Pachuckiej-Kutrzuba w tutejszej Kancelarii. Zdobyta wiedza i doświadczenie pomaga jej w rzetelnej i sprawnej obsłudze prawnej.

Kim jest notariusz?

Kilka istotnych faktów

Notariusz zapewnia stronom bezpieczeństwo obrotu. Swoją pracę wykonuję, stosując przepisy obowiązującego prawa i przestrzegając zasad etyki oraz praw człowieka. Podstawowymi zasadami obowiązującymi notariusza są: uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność i zachowanie tajemnicy zawodowej.
Akt notarialny to dokument szczególnego rodzaju, ponieważ może być sporządzony, gdy wymagają tego przepisy prawa lub taka jest wola stron. Korzystając z usług notariusza zwiększamy bezpieczeństwo dokonywanej czynności prawnej, a sporządzany akt notarialny ma charakter dokumentu urzędowego.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dokonaniem czynności notarialnej należy skontaktować się z pracownikami Kancelarii Notarialnej lub notariuszem, aby zarezerwować dogodny dla Państwa termin, uzyskać informacje dotyczące wymaganych dokumentów, wysokość kosztów związanych z daną czynnością notarialną oraz wyjaśnieniem wszelkich pytań lub wątpliwości.
Ze względu na indywidualny charakter każdej sprawy wykaz wymaganych dokumentów do danej czynności notarialnej każdorazowo określa notariusz.
Dokumenty wymagane do dokonania danej czynności notarialnej należy przedłożyć (w oryginałach lub kopiach) w Kancelarii Notarialnej przed terminem dokonania czynności notarialnej, przy czym w dniu dokonywania czynności należy przedłożyć notariuszowi oryginały dokumentów.
Czynności notarialne dokonywane są w języku polskim, przy czym na żądanie strony notariusz może dokonać czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.
Czynności notarialne dokonywane są w Kancelarii Notarialnej, przy czym mogą być wykonywane w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.
Notariusz przede wszystkim:

  • sporządza dokumenty związane ze sprzedażą lub zakupem nieruchomości,

  • sporządza dokumenty związane z założeniem spółki,

  • sporządza dokumenty dotyczące podziału majątku małżonków,

  • poświadcza podpisy na dokumentach,

  • udziela porad w sprawach prawnych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy