<

Jakie dokumenty trzeba wziąć do notariusza przy kupnie mieszkania?

Blog

Jakie dokumenty trzeba wziąć do notariusza przy kupnie mieszkania?

8 lutego, 2023
dokumenty notariusz

Przy kupnie mieszkania notariusza interesują głównie księgi wieczyste i hipoteki. W większości przypadków notariusz nie wymaga jednak odpisu, ponieważ może go sporządzić elektronicznie. Może zdarzyć się, że będą potrzebne dodatkowe dokumenty.

W przypadku lokalu wymagane jest co do zasady zaświadczenie o tym, że w mieszkaniu nie są zameldowane osoby. Dokument taki jest ważny przy sporządzaniu aktu notarialnego, by uniknąć problemów w przyszłości z wymeldowaniem osób trzecich z nieruchomości. Warto zaopatrzyć się również w zaświadczenie ze wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, które potwierdza brak zaległości w bieżących opłatach związanych z eksploatacją nieruchomości. Zdecydowanie pomoże to uniknąć problemów z opłacaniem zaległości osoby sprzedającej mieszkanie. Gdy mowa o spółdzielczym prawie własnościowym do lokalu, dokumentem wymaganym jest specjalne zaświadczenie, które wydawane i podpisywane jest przez zarząd spółdzielni, w którym to stwierdza on, komu przysługuje spółdzielcze prawo, jaki jest stan prawny lokalu (czy jest uregulowany), co znajduje się pod budynkiem. Takie informacje szczególnie ważne są podczas analizy stanu prawnego spółdzielczego prawa do lokalu.

Warto zwracać również uwagę na poszczególne daty, np. jeżeli mieszkanie nabyte zostało wcześniej na skutek darowizny po 31 grudnia 2006 roku lub w efekcie zniesienia współwłasności nieruchomości również po 31 grudnia 2006 roku, notariusz ma prawo zażądać od zainteresowanego zaświadczenia z urzędu skarbowego o tym, że podatek od spadków i darowizn lub podatek od darowizny, był należny, czy nie oraz czy został zapłacony. Indywidualnego podejścia i analizy wymagają sytuacje, w których to osoba będąca kawalerem/panną nabywa mieszkanie, a kolejno sprzedaje lokal, będąc już w związku małżeńskim, lub osoba będąca w związku małżeńskim nabywa nieruchomość, a po rozwodzie chce je sprzedać. W pierwszym przypadku notariusz może poprosić o dokument potwierdzający, czy rzeczywiście w dniu kupna lokalu ta osoba nie była w związku małżeńskim, natomiast w drugim musi on zbadać stan prawny i poprosić o wykazanie dodatkowych dokumentów w celu stwierdzenia, że rzeczywiście rozwiedziony małżonek sam może sprzedać taki lokal, czy powinni sprzedać go oboje i podzielić się dochodami ze sprzedaży.

Podobne artykuły