<

Czym zajmuje się notariusz?

Blog

Czym zajmuje się notariusz?

2 marca, 2023
praca notarialna, notariusz praca

Notariusz jest osobą powołaną przez władzę państwową (Ministra Sprawiedliwości) do dokonywania czynności notarialnych oraz innych czynności o znaczeniu prawnym (współdziałania przy sporządzaniu określonych aktów prawnych).

Zapewnia rzetelność i pewność przeprowadzanych transakcji. Z usług notariusza korzystają osoby, które muszą przygotować dokumenty poprawne pod kątem formalnym i prawnym, a co więcej spełniające wolę obu stron. Czynności przeprowadzone przez notariusza w świetle prawa mają charakter dokumentu urzędowego.

Co należy do obowiązków notariusza?

Do obowiązków notariusza należy sporządzanie aktów notarialnych między innymi przy umowie sprzedaży, podziału majątku wspólnego, darowizny, małżeńskiej, czy też zmian związanych z nieruchomościami.

Prawo spadkowe

W zakresie prawa spadkowego może sporządzać testamenty, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, umowy zrzeczania się dziedziczenia i inne. Oprócz tego zajmuje się spisywaniem protokołów, przechowywaniem dokumentów prawnych, pieniędzy, czy też papierów wartościowych. Ponadto poświadcza podpisy pod dokumentami, zgodność kopii z oryginałem, odpisu, datę przedstawienia dokumentu itp. Może też spisywać protokół doręczenia oświadczeń na piśmie.

Czym powinien kierować się notariusz w swojej pracy?

Notariusz powinien kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem praw i interesów stron, dla których dokonuje czynności notarialnej, gdyż może powodować ona konsekwencje prawne.

Podobne artykuły