<

Formalności u notariusza przy kupnie mieszkania – wszystko, co musisz wiedzieć!

Blog

Formalności u notariusza przy kupnie mieszkania – wszystko, co musisz wiedzieć!

5 lipca, 2023
Formalności u notariusza przy kupnie mieszkania – wszystko, co musisz wiedzieć!

Kupno mieszkania to ważna i poważna decyzja, która wiąże się z licznymi formalnościami. W Polsce jeden z kluczowych etapów tego procesu to wizyta u notariusza. W tym artykule dowiesz się, jakie formalności musisz dopełnić u notariusza, aby właściwie przeprowadzić transakcję kupna mieszkania.

Dlaczego warto skorzystać z usług notariusza?

Notariusz jest niezbędny przy kupnie mieszkania, ponieważ gwarantuje prawną ważność transakcji oraz zabezpiecza interesy obu stron. Notariat jest instytucją zaufania publicznego, co oznacza, że notariusze działają zgodnie z prawem i mają obowiązek zachowania bezstronności.

Umowa przedwstępna

Kupowanie mieszkania to często jedna z najważniejszych decyzji życiowych. W związku z tym warto dobrze zrozumieć różne etapy procesu zakupu oraz formalności związane z umową przedwstępną i umową deweloperską.

Umowa przedwstępna to umowa zawierana między kupującym a deweloperem przed zawarciem właściwej umowy deweloperskiej. Celem umowy przedwstępnej jest zobowiązanie obu stron do zawarcia umowy deweloperskiej w przyszłości, z określeniem warunków, na jakich ma się to odbyć. Zwykle umowa przedwstępna określa termin, a także wysokość zadatku, który kupujący wpłaca na poczet przyszłych wpłat.

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska została wprowadzona, aby chronić nabywców mieszkań od potencjalnych problemów związanych z realizacją inwestycji. Zanim to nastąpiło, zakup mieszkania na rynku pierwotnym wiązał się z podpisaniem umowy z deweloperem o przeniesienie własności gruntu i budynków oraz o budowę lokalu mieszkalnego. Nie zawsze jednak takie umowy były korzystne dla nabywców, a nierówna sytuacja w negocjacjach oraz brak standardów chroniących interesy kupujących otwierały pole do nieprawidłowości i nadużyć. Umowa deweloperska stanowi swoistą ochronę dla przyszłych właścicieli, wprowadzając jasno określone zasady dotyczące stosunków prawnych między stronami.

Kto ponosi koszty notariusza przy zakupie nieruchomości od dewelopera?

Zakupienie mieszkania od dewelopera to poważna inwestycja, wiążąca się z różnymi kosztami. Jednym z nich są koszty notarialne, które zgodnie z ustawą dzielone są pomiędzy kupującego i sprzedającego. Według art. 26 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego notariusz pobiera wynagrodzenie za czynności związane z zawarciem umowy deweloperskiej i koszty te są dzielone na pół między dewelopera i kupującego. Przykładowo, czy to koszty sporządzenia aktu notarialnego, czy koszty sądowe związane z wpisami w księdze wieczystej, obie strony muszą ponieść połowę tych wydatków. Warto pamiętać o tym, kalkulując swoje koszty i dbając o swoje finanse przy zakupie nowego mieszkania.

Podobne artykuły