<

Darowizna w małżeństwie, a formalności notarialne

Blog

Darowizna w małżeństwie, a formalności notarialne

5 lipca, 2023
formalnosci u notariusza kupno mieszkania

Małżeństwo to nie tylko związek dwojga kochających się osób, ale także specyficzna unia prawna i ekonomiczna. Wśród wielu kwestii, które muszą uregulować małżonkowie, jednym z ważniejszych elementów jest zarządzanie wspólnym majątkiem. W tym kontekście pojawia się interesujący temat darowizny w małżeństwie. Czym dokładnie jest darowizna, jakie są konsekwencje podatkowe dla małżonków i formalności notarialne?

Czym jest darowizna?

Darowizna to dobrowolne przeniesienie praw majątkowych (rzeczy, praw i innych świadczeń) z majątku osoby przekazującej na rzecz osoby odbierającej. Darowizna może dotyczyć zarówno majątku osobistego, jak i majątku wspólnego małżonków i zwykle jest dokonywana za pomocą umowy darowizny, która musi być zawarta na piśmie.

W praktyce darowizna w małżeństwie może być wykorzystywana z różnych powodów, między innymi: przeniesienia własności nieruchomości na rzecz współmałżonka, wspierania współmałżonka w trudnej sytuacji finansowej, zabezpieczenia przyszłości dzieci.

Darowizna jako sposób na regulowanie majątku w małżeństwie

Darowizna w małżeństwie jest jednym z najbardziej popularnych sposobów na regulowanie majątku w związku ze wspólnym życiem małżonków. Darowizna może dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych, takich jak samochody czy ozdoby, jak i nieruchomości, takich jak domy i działki. Istotne jest, aby darowizna była udokumentowana na piśmie, szczególnie w przypadku nieruchomości, gdyż taki dokument jest wymagany do wpisania darowizny do ksiąg wieczystych.

Formalności notarialne a darowizna w małżeństwie

Według obowiązujących przepisów w Polsce, umowa darowizny należy do grupy takich, które wymagają, aby zostały sporządzone przez notariusza w formie aktu notarialnego. Formalność ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego, ale też jasne określenie treści samej umowy. Oznacza to, że darowizna zawarta między małżonkami nie będzie skuteczna, jeżeli nie będzie zawarta w formie aktu notarialnego z udziałem notariusza. Zarówno darczyńca (osoba przekazująca majątek), jak i obdarowany (osoba otrzymująca majątek) powinni się więc udać do kancelarii notarialnej i wystąpić o sporządzenie takiego dokumentu.

Podobne artykuły