<

Co to są rejestry notarialne?

Blog

Co to są rejestry notarialne?

2 sierpnia, 2023
dokumenty notariusz

W dobie cyfryzacji i postępu technologicznego różne branże doświadczają przełomowych zmian, które wpływają na sposób funkcjonowania. Przemysł notarialny nie jest tutaj wyjątkiem. W świetle tych nowoczesnych rozwiązań pojawia się pojęcie rejestry notarialne, które ma kluczowe znaczenie dla tego sektora.

Co to są rejestry notarialne?

Rejestry Notarialne to elektroniczne systemy przechowywania i zarządzania informacjami dotyczące aktów prawnych i innych dokumentów prawnych sporządzanych przez notariuszy. Są one wykorzystywane w celu ułatwienia dostępu do dokumentów, jak również jako zabezpieczenie przed utratą danych wynikających z działalności notarialnej. Rejestry Notarialne są wykorzystywane w sądownictwie od 2009 roku. Dzięki zastosowaniu systemu teleinformatycznego proces ten jest dzisiaj bardziej zautomatyzowany i łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Z modernizacją systemu zachodzącą na przestrzeni lat, Rejestry Notarialne stały się coraz bardziej przyjazne dla użytkowników. W 2016 roku miała miejsce gruntowna modernizacja pozwalająca na jeszcze większą automatyzację i usprawnienie procesu. Dzięki temu, praca sądów i notariuszy jest bardziej efektywna i precyzyjna niż kiedykolwiek wcześniej.

Dlaczego technologia ma tak duże znaczenie?

W ostatnich latach technologie informacyjne i komunikacyjne bardzo mocno się rozwinęły. To sprawia, że inicjatywy takie jak stworzenie elektronicznych rejestrów notarialnych stają się coraz bardziej realne. Wpływa to na szybkość obsługi klienta, redukcję kosztów związanych z przechowywaniem dokumentów w formie papierowej oraz zwiększony poziom bezpieczeństwa informacji.

Co dokładnie znajduje się w Rejestrach Notarialnych?

Rejestry Notarialne to profesjonalne bazy danych, które gromadzą wiele cennych informacji, m.in. Rejestr Użytkowników (listę notariuszy i zastępców notarialnych), Notarialne Rejestry Statystyczne, Rejestr Spadkowy, Rejestr Zarządców Sukcesyjnych, Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. System umożliwia wymianę  danych z instytucjami zewnętrznymi np. sądami wieczystoksięgowymi, Centralną Ewidencją i informacją o Działalności Gospodarczej, czy też Krajowym Rejestrem Sądowniczym.

Podobne artykuły