<

Co może być przedmiotem darowizny?

Blog

Co może być przedmiotem darowizny?

2 sierpnia, 2023
przedmiot darowizny

Darowizna to umowa między dwiema stronami, w ramach której jedna osoba (darczyńca) przekazuje drugiej osobie (obdarowanemu) pewną wartość. Darowizna może być bezzwrotna lub zawierać klauzule dotyczące ewentualnego zwrotu. Co ważne, umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, co daje większą pewność i ochronę przed potencjalnymi konfliktami w przyszłości.

Co to jest darowizna?

Darowizna to świadczenie majątkowe o charakterze nieodpłatnym, w ramach którego darczyńca przekazuje swoje prawa majątkowe lub bierze odpowiedzialność za określone zobowiązania na rzecz obdarowanego. W polskim prawie istnieją konkretne przepisy dotyczące darowizny, które są regulowane przez kodeks cywilny, a dokładniej przez artykuł 888. Ta definicja wyjaśnia, że darczyńca dokonuje bezpłatnego świadczenia dla osoby obdarowanej kosztem swego majątku. Umowa darowizny, zgodnie z tym przepisem, jest pisemnym zobowiązaniem darczyńcy do wykonania darowizny. To oświadczenie nakłada na niego odpowiedzialność za spełnienie zobowiązania. Jest to bardzo ważne, ponieważ umowa pisemna daje pewność i klarowność w tym procesie.

Co może być przedmiotem darowizny?

Kiedy myślimy o darowiźnie, zwykle pierwszym skojarzeniem są pieniądze, samochody, nieruchomości lub różnego rodzaju przedmioty. Jednak warto pamiętać, że to nie jedyne dobra, które można przekazać w ten sposób. Można również podarować określone prawa, takie jak prawo autorskie lub prawo użytkowania wieczystego. Co więcej, jeśli darczyńca tak zechce, może ustanowić służebność osobistą lub gruntową. To cenna wiedza dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad podarowaniem czegoś wartościowego, co niekoniecznie musi być związane z finansami czy nieruchomościami. Darowizna może też polegać na przekazaniu rzeczy jeszcze nieistniejącej.

Zalety Darowizny

Ułatwienie przekazania własności – darowizna może być wykorzystywana np. w przypadku przekazania własności rodzinnym firmom, co pozwala na uniknięcie wielu formalności, co jest korzystne dla obu stron transakcji.

Wsparcie organizacji charytatywnych – darowizna pozwala na przekazanie majątku na rzecz różnych organizacji charytatywnych.

Zachowanie relacji rodzinnych – w przypadku darowizny mogą wystąpić korzystne warunki dla zachowania dobrych relacji rodzinnych, szczególnie w sytuacjach, gdy własność musi zostać podzielona między członków rodziny.

Podobne artykuły