<

Co to jest taksa notarialna i ile wynosi w 2022?

Blog

Co to jest taksa notarialna i ile wynosi w 2022?

30 lipca, 2022
kancelaria notarialna Lublin, taksa notarialna

Taksa notarialna to wynagrodzenie pobierane przez notariusza za udokumentowanie konkretnej
czynności prawnej. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej określa maksymalne jej stawki.

Ile wynosi taksa notarialna w 2022 roku?

W przypadku nieruchomości o wartości do 3 tysięcy zł maksymalny koszt taksy notarialnej wynosi 100
zł, powyżej 3 tysięcy zł do 10 tysięcy zł jest to koszt 100zł +3% nadwyżki powyżej 3 tysięcy złotych,
powyżej 10 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych cena taksy zwiększa się do 310 zł+2% nadwyżki
powyżej 10 tysięcy złotych. Jeśli nieruchomość kosztuje powyżej 30 tysięcy złotych do 60 tysięcy
złotych maksymalnie, wówczas koszt taksy notarialnej wynosi 710 złotych + 1% nadwyżki powyżej 30
tysięcy złotych. Jeżeli koszt nieruchomości wynosi powyżej 60 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 1
milion złotych, to opłata wynosi 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 tysięcy złotych. W przypadku
nieruchomości o wartości powyżej 1mln złotych do 2mln złotych taksa wynosi 4770 zł + 0,2% nadwyżki
powyżej 1 mln zł. W przypadku nieruchomości w cenie powyżej 2mln zł opłata ta zwiększa się do
6770zł+0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł (ale nie więcej niż 10 000 zł). Należy jednak pamiętać, że
są to maksymalne stawki, co oznacza, że w zależności od konkretnych sytuacji notariusz może wyliczyć
opłatę korzystniejszą dla klienta.

Jakie są inne opłaty notarialne?

Notariusz może pobrać dodatkową opłatę za dojazd do klienta. Inne opłaty pobiera za: odpis aktu
notarialnego
(jest on potrzebny przy zakupie nieruchomości). Nie ma z góry ustalonej kwoty, jest to
koszt indywidualny, który określa konkretna kancelaria notarialna i naliczany jest od każdej strony
dokumentu. Zazwyczaj wynosi około 6 do 20 złotych za stronę + podatek VAT. Kolejne koszty to: opłata
za wpis prawa własności w księdze wieczystej (to opłata stała, która wynosi 200 zł), opłata sądowa za
założenie księgi wieczystej (kwota stała, która wynosi 60 zł), opłata za wpis hipoteki do księgi wieczystej
(o wysokości 200 zł).

Podobne artykuły