<

Jakie dokumenty podpiszesz u notariusza?

Blog

Jakie dokumenty podpiszesz u notariusza?

12 października, 2022
podpisywanie dokumentów

Notariusz jest osobą, która została upoważniona przez rząd do bycia świadkiem i uwierzytelniania pewnych typów dokumentów. Notariusze są potrzebni w sytuacjach, gdy dokumenty prawne muszą być uwierzytelnione, np. w przypadku kupna lub sprzedaży nieruchomości.

Aby mieć dokument notarialny, osoba poszukująca notariusza musi najpierw przedstawić dokument notariuszowi i podpisać go w jego obecności. Notariusz przyłoży następnie swoją oficjalną pieczęć do dokumentu, co służy jako potwierdzenie, że dokument jest autentyczny.

U notariusza można podpisać różne dokumenty, w tym:

  • testamenty
  • pełnomocnictwa
  • umowy
  • umowy kredytowe
  • akty własności
  • i inne.

Notariusz poświadcza również podpisy na dokumentach i udziela przysięgi. Jeśli chcesz podpisać dokument u notariusza w Polsce, pamiętaj o zabraniu ze sobą dowodu osobistego lub paszportu. Notariusz będzie musiał również zobaczyć oryginał dokumentu, który podpisujesz. Po zapoznaniu się z dokumentem i sprawdzeniu Twojej tożsamości poświadczy on Twój podpis na dokumencie. Po podpisaniu dokumentu, przybije pieczątkę i opieczętuje go.

Podobne artykuły