<

Co to jest akt notarialny i do jakich czynności jest wymagany?

Blog

Co to jest akt notarialny i do jakich czynności jest wymagany?

26 lipca, 2022
akt notarialny, czynności notarialne

Akt notarialny to dokument urzędowy, który potwierdza dokonanie konkretnej czynności prawnej i jest przygotowywany w obecności notariusza, a co więcej jest poświadczany jego podpisem i pieczęcią. Notariusz występuje jako świadek sporządzenia dokumentu i poświadcza autentyczność podpisów złożonych na dokumencie. Jest bezstronną osobą trzecią, która upewnia się, że wszyscy uczestnicy transakcji rozumieją, co podpisują i że robią to dobrowolnie. W niektórych przypadkach notariusz może również składać przysięgi lub oświadczenia.

Do jakich czynności wymagany jest akt notarialny?

Istnieje kilka różnych sytuacji, w których konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Jedną z nich jest przeniesienie własności nieruchomości. Aby przeniesienie własności było legalne, konieczne jest posiadanie aktu notarialnego. Oprócz tego są to wszelkie czynności związane z dysponowaniem prawem do nieruchomości (darowizną, sprzedażą, ustanowieniem służebności).

Inną sytuacją, w której może być potrzebny akt notarialny jest zmiana małżeńskiej wspólności majątkowej (ustanawianie rozdzielności majątkowej), niektóre sprawy związane ze spadkiem, czy też ustanowienie funduszu powierniczego. Powiernictwo to umowa, w której jedna osoba przechowuje majątek na rzecz innej osoby. Akt notarialny może być również wykorzystywany jako dowód w sprawie sądowej lub dokument w transakcjach międzynarodowych.

Jakie są korzyści wynikające z posiadania aktu notarialnego?

Posiadanie aktu notarialnego może być bardzo korzystne. Po pierwsze, może pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa i ochrony własności. Ponadto akt notarialny pozwala uniknąć postępowania spadkowego, które może być długotrwałym i kosztownym procesem. Wreszcie, posiadając akt notarialny można mieć pewność, że nieruchomość jest właściwie zatytułowana i chroniona. Akt notarialny służy także jako dowód własności i może być wykorzystany do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą pojawić się w przyszłości. Co więcej, pozwala uniknąć postępowania sądowego, które może być kosztowne i czasochłonne.

Podobne artykuły