<

W jaki sposób sporządzić akt darowizny?

Blog

W jaki sposób sporządzić akt darowizny?

20 kwietnia, 2023
darowizna usługi notarialne

Darowizna jest jednym z najpopularniejszych sposobów przekazania mienia. Właściciel majątku może przekazać swoją własność komuś innemu poprzez darowiznę, a uczynienie tego leży wyłącznie w jego gestii. Aby jednak sprawę uregulować prawnie i zabezpieczyć interesy obu stron, warto zawrzeć umowę darowizny w formie aktu notarialnego. Jak można to zrobić, na co zwrócić uwagę? Oto kilka wskazówek.

Co to jest darowizna?

W dobie wzrastających potrzeb społecznych i ekonomicznych coraz więcej osób zastanawia się nad sposobami przekazania swoich dóbr na rzecz innych osób lub organizacji. Darowizna jest jednym z takich rozwiązań, które umożliwia przekazanie własnych środków w celu wsparcia bliskich, osób potrzebujących lub instytucji. Darowizna to dobroczynny akt prawny, na mocy którego osoba, zwana darczyńcą, przekazuje swe dobra (majątkowe lub osobiste) innej osobie bądź organizacji, zwanym obdarowanym. Darowizna może mieć charakter bezinteresowny lub bezzwrotny i odnosić się do różnych form majątkowych – pieniędzy, rzeczy, a nawet praw. Jest to związane z pragnieniem darczyńcy, aby wesprzeć obdarowanego w sposób niematerialny lub materialny.

Zgodnie z oficjalną definicją z kodeksu cywilnego (art. 888) darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”.

Kto może być darczyńcą?

Darczyńcą może być osoba fizyczna lub prawna (firma, spółka itp.). Stowarzyszenia i fundacje korzystają z hojności obu. Jako osoba prawna możesz również samodzielnie przekazać darowiznę innej organizacji.

Co powinien zawierać akt darowizny i w jaki sposób go sporządzić?

Żeby umowa darowizny była ważna, musi być udokumentowana przez notariusza i zawierać takie informacje, jak: dane osobowe darczyńcy i obdarowanego, datę i miejsce sporządzenia dokumentu, przedmiot darowizny, oświadczenie darczyńcy, że jest on właścicielem konkretnego przedmiotu darowizny, podanie wartości darowizny, oświadczenie, że darczyńca przekazuje przedmiot darowizny na własność obdarowanemu, a ten ją przyjmuje, datę przekazania darowizny, a także liczba stworzonych egzemplarzy aktu. Darczyńca może również wymagać w tym dokumencie od obdarowanego konkretnego działania.

Podobne artykuły