<

Rozdzielność majątkowa u notariusza, jakie dokumenty trzeba mieć?

Blog

Rozdzielność majątkowa u notariusza, jakie dokumenty trzeba mieć?

4 listopada, 2022
rozdzielność majątkowa notariusz

Rozdzielenie majątku u notariusza to proces prawny polegający na podziale majątku pomiędzy dwie lub więcej osób. Można to zrobić na podstawie testamentu lub umowy między stronami. Notariusz odgrywa ważną rolę w tym procesie, ponieważ jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie wymogi prawne są spełnione i że podział majątku jest przeprowadzony prawidłowo.

Udając się do notariusza w celu podpisania dokumentu, należy najpierw okazać mu dokument tożsamości. Następnie notariusz poprosi o potwierdzenie, że informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe i poprawne. Po wykonaniu tych czynności należy podpisać dokument przed notariuszem. Notariusz przyłoży następnie swoją oficjalną pieczęć do dokumentu, co czyni go prawnie wiążącym. Rozdzielność majątkowa sprawia, że mąż i żona po podpisaniu intercyzy mają odrębne majątki i nimi z osobna zarządzają (może być ona przymusowa zarządzona przez sąd lub dobrowolna). Po podpisaniu intercyzy nie mogą sprzeciwiać się, jeśli małżonek chce wziąć pożyczkę gotówkową, nie ma też obowiązku informowania o tym współmałżonka.

Jakie dokumenty trzeba mieć?
Podpisując intercyzę przed ślubem, należy wnieść opłatę u notariusza, ok. 500 zł i sporządzić dokument, który precyzyjnie określać będzie warunki rozdzielności majątkowej. Musi być złożony w obecności notariusza. Aby ustanowić rozdzielność majątkową przed ślubem, potrzebne są takie dokumenty, jak: dowód osobisty i umowa intercyzy sporządzona przez notariusza. Aby uzyskać intercyzę po ślubie niezbędne są takie dokumenty, jak: dowód osobisty męża i żony, umowa intercyzy sporządzona przez notariusza, odpis aktu zawarcia małżeństwa, a także dokumentacja zawierająca wycenę posiadanego majątku, np. samochodu, czy mieszkania.

Podobne artykuły