<

Notariusz a spółki – jakie akty notarialne są wymagane przy zakładaniu firmy?

Blog

Notariusz a spółki – jakie akty notarialne są wymagane przy zakładaniu firmy?

2 października, 2023
zakładanie firmy notariusz

Zakładanie własnej firmy to wielki krok w karierze przedsiębiorcy. Jednym z kluczowych elementów tego procesu w Polsce jest współpraca z notariuszem, który odgrywa istotną rolę w sporządzaniu niezbędnych aktów notarialnych. W tym artykule omówimy, jakie dokumenty są wymagane przy zakładaniu firmy w Polsce i dlaczego warto skorzystać z usług notariusza w tym procesie.

1. Akt notarialny założycielski

Pierwszym i najważniejszym dokumentem, który jest wymagany przy zakładaniu spółki w Polsce, jest akt notarialny założycielski. To właśnie ten dokument formalnie ustanawia spółkę i określa jej statut. W akcie notarialnym założycielskim zawarte są m.in. informacje o nazwie spółki, jej siedzibie, kapitale zakładowym, celach działalności oraz zasadach funkcjonowania. Notariusz ma obowiązek sporządzenia tego dokumentu zgodnie z prawem i nadania mu formy aktu notarialnego.

2. Umowy spółki

W zależności od wybranej formy prawnej spółki (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka jawna), konieczne może być sporządzenie odpowiedniej umowy spółki. Umowa spółki szczegółowo określa zasady działania spółki, prawa i obowiązki wspólników czy akcjonariuszy oraz sposób podziału zysków i strat. Notariusz może pomóc w sporządzeniu takiej umowy, co zapewni jej zgodność z obowiązującym prawem i zabezpieczy interesy założycieli.

3. Inne akty notarialne

W niektórych przypadkach, w zależności od specyfiki działalności firmy, mogą być wymagane dodatkowe akty notarialne, takie jak: umowy dzierżawy nieruchomości, umowy licencyjne czy umowy o współpracy. Notariusz jest w stanie pomóc w sporządzeniu tych dokumentów, aby zapewnić ich prawidłową formę i zgodność z przepisami.

4. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Notariusz odgrywa kluczową rolę w procesie rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). To ważne, aby firma została wpisana do rejestru, co jest równoznaczne z jej legalnym funkcjonowaniem. Notariusz wspomaga w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i nadaje im ważność notarialną, co ułatwia cały proces rejestracji.

5. Pomoc w sporządzaniu dokumentów bankowych

W trakcie zakładania firmy mogą pojawić się również potrzeby związane z dokumentami bankowymi, takimi jak: umowy kredytowe czy umowy bankowe. Notariusz może poświadczyć podpisy na tych dokumentach, co jest niezbędne dla ich ważności.

Podobne artykuły