<

Czy można zrzec się długów spadkowych?

Blog

Czy można zrzec się długów spadkowych?

3 czerwca, 2023
praca notarialna, notariusz praca

Długi spadkowe to długi powstałe w związku z odziedziczeniem określonych majątków, części majątków lub długów zaciągniętych przez spadkodawcę. Polskie prawo przewiduje możliwość zrzeczenia się długów spadkowych. Czy warto rozważyć takie rozwiązanie? Jak wygląda procedura zrzeczenia się długów w ramach spadku?

Uniknięcie odpowiedzialności za długi

Jednym z głównych powodów, dla których spadkobierca chce zrzec się długów spadkowych, jest oczywiście uniknięcie dalszej odpowiedzialności za nie. W praktyce może to oznaczać, że rodzina nie będzie musiała spłacać długów zaciągniętych przez zmarłego krewnego. Długi spadkowe mogą dodatkowo obciążyć psychicznie członków rodziny, zwłaszcza że już borykają się z utratą bliskiego. Zrzeczenie się długów może ich częściowo uwolnić od tego obciążenia.

Jak wygląda proces zrzeczenia się długów spadkowych?

Gdy dochodzi do śmierci spadkodawcy, ma miejsce otwarcie testamentu, który stanowi podstawę do podziału majątku. Warto jednak zaznaczyć, że spadkobiercy, którzy są wymienieni w dokumencie, mogą (przysługuje im takie prawo) dokonać odrzucenia spadku, jeśli np. obejmuje on długi, które są jego częścią. Wówczas należy podjąć odpowiednie czynności notarialne, których skutkiem będzie całkowite odrzucenie spadku. Decydując się na przyjęcie spadku, należy być świadomym, że wszelkie zobowiązania, np. długi wynikające z zaciągnięcia kredytu hipotecznego, o których mowa w testamencie przechodzą w całości na osoby w nim wyznaczone. Mogą one również przyjąć spadek wraz z inwentarzem, który częściowo chroni ją przed długami i przykrymi konsekwencjami. W przypadku, gdy odziedziczony majątek przewyższa wszelkie niespłacone długi przejęte na mocy tego samego testamentu, wówczas odpowiada się za te długi tylko do wysokości przekazanego majątku. Można zrzec się spadku lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza, co jest prawnie wiążące po złożeniu formalnego oświadczenia w obecności notariusza lub przed sądem rejonowym.

Podobne artykuły