<

Testament notarialny

Czynności notarialne

Testament notarialny

Testament notarialny jest jedną z form spisania ostatniej woli danej osoby. Jest to dokument sporządzany przez notariusza, zapewniającego ważność testamentu oraz rejestrowanie go w odpowiednich urzędach. Testament ten zatwierdzany jest przez osobę składającą oświadczenie, dzięki czemu zapewnia ona sobie spokój i pewność, że jej wola zostanie zrealizowana po śmierci. Testament notarialny jest jednym z najbezpieczniejszych sposobów na rozporządzenie swoim majątkiem. Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość modyfikacji lub odwołania go w każdej chwili, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów czy zgód. To daje dużą swobodę, jeśli chodzi o zarządzanie swoim dziedzictwem. Warto jednak pamiętać, że testament nie wywiera żadnych skutków prawnych dopóki testator żyje. Ważne jest też, że ten dokument jest sporządzany wyłącznie w obecności notariusza i dotyczy majątku jednej osoby.

Testament notarialny Lublin


Kancelaria Notarialna Amelii Pachuckiej-Kutrzuby w Lublinie zajmuje się sporządzaniem: testamentów, w tym testamentów z zapisami windykacyjnymi, aktów notarialnych darowizn, sprzedaży, zamiany nieruchomości, zniesienia współwłasności, oświadczeń o ustanowieniu hipoteki lub służebności, aktów notarialnych umów majątkowych małżeńskich, aktów notarialnych działu spadku, pełnomocnictw, aktów poświadczenia dziedziczenia, protokołów ze zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy, umów/ statutów spółek, np. spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, podziałów majątku wspólnego małżonków.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy