<

Przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów

Czynności notarialne

Przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów

Czynność notarialna przechowywania polega na tym, że notariusz przyjmuje na przechowanie różne dokumenty, aktywa finansowe czy inne cenne przedmioty od swoich klientów i przechowuje je w bezpiecznym miejscu. Ten rodzaj usługi jest szczególnie ważny w sytuacjach, gdy chodzi o dokumenty, które mają kluczowe znaczenie prawnego, finansowego lub emocjonalnego dla klientów. Przykłady dokumentów przechowywanych przez notariuszy to: Testamenty: Klienci często wybierają notariusza jako osobę odpowiedzialną za przechowywanie ich testamentów, aby uniknąć sporów i konfliktów rodzinnych po ich śmierci. Umowy i umowy spadkowe: Ważne dokumenty prawne, takie jak umowy sprzedaży nieruchomości, spadkowe czy pełnomocnictwa, mogą być przechowywane u notariusza w celu zabezpieczenia praw i obowiązków stron. Akcje i obligacje: Papierowe akcje i obligacje, które mają wartość finansową, mogą być przechowywane przez notariusza, aby uniknąć ryzyka utraty lub kradzieży. Cenne przedmioty: Notariusze mogą przechowywać cenne przedmioty, takie jak klejnoty, antyki czy dzieła sztuki, w celu ich zabezpieczenia. Pieniądze: Niektórzy klienci wybierają notariusza jako osobę, która przechowuje ich pieniądze w sejfie, zwłaszcza jeśli chodzi o większe sumy pieniędzy. Zalety przechowywania u notariusza: Bezpieczeństwo: Notariusze są zobowiązani do utrzymywania wysokich standardów bezpieczeństwa w przechowywanych dokumentach i aktywach. Unikanie utraty: Przechowywanie w sejfie u notariusza pomaga uniknąć przypadkowej utraty lub zniszczenia ważnych dokumentów i aktywów. Poufność: Notariusz ma obowiązek zachowania poufności wobec przechowywanych informacji, co oznacza, że ​​dokumenty są chronione przed dostępem osób trzecich. Łatwy dostęp: Mimo że dokumenty są bezpieczne, klient ma zazwyczaj dostęp do nich w dowolnym momencie, co jest szczególnie ważne w sytuacjach, gdy konieczne jest wykorzystanie tych dokumentów w celach prawnych. Zabezpieczenie dziedzictwa: Przechowywanie testamentów u notariusza pomaga zapewnić, że ostatnie wypowiedzi woli klienta zostaną dotrzymane.

Umowa darowizny Lublin

Kancelaria Notarialna Amelii Pachuckiej-Kutrzuby w Lublinie zajmuje się przechowywaniem pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów oraz sporządzaniem:

  • aktów notarialnych darowizn, sprzedaży, zamiany nieruchomości, zniesienia współwłasności

  • oświadczeń o ustanowieniu hipoteki lub służebności,

  • aktów notarialnych umów majątkowych małżeńskich,

  • aktów notarialnych działu spadku ,

  • testamentów, w tym testamentów z zapisami windykacyjnymi,

  • pełnomocnictw ,

  • aktów poświadczenia dziedziczenia,

  • protokołów ze zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

  • umów/ statutów spółek, np. spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej

  • podziałów majątku wspólnego małżonków

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy