<

Europejskie Poświadczenie Spadkowe

Czynności notarialne

Europejskie Poświadczenie Spadkowe

Europejskie poświadczenie spadkowe (EPS) to dokument notarialny wydawany w państwach członkowskich Unii Europejskiej, który służy do potwierdzenia statusu spadkobierców, zapisobierców, wykonawców testamentu lub zarządców spadku w innych krajach UE. Celem EPS jest ułatwienie międzynarodowego uznawania i wykonywania praw do spadku w różnych krajach członkowskich. Dokument ten jest uznawany we wszystkich krajach członkowskich UE, co znacząco upraszcza proces dziedziczenia i zabezpiecza prawa spadkobierców. EPS może być wydane zarówno na wniosek spadkobierców, jak i innych uprawnionych osób, takich jak wykonawcy testamentu czy zarządcy spadku.

Europejskie Poświadczenie Spadkowe Lublin

Kancelaria Notarialna Amelii Pachuckiej-Kutrzuby w Lublinie zajmuje się sporządzaniem:

  • aktów notarialnych darowizn, sprzedaży, zamiany nieruchomości, zniesienia współwłasności

  • oświadczeń o ustanowieniu hipoteki lub służebności,

  • aktów notarialnych umów majątkowych małżeńskich,

  • aktów notarialnych działu spadku ,

  • testamentów, w tym testamentów z zapisami windykacyjnymi,

  • pełnomocnictw ,

  • aktów poświadczenia dziedziczenia,

  • protokołów ze zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

  • umów/ statutów spółek, np. spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej

  • podziałów majątku wspólnego małżonków

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy