notariusz

Czy można zrzec się długów spadkowych?

3 czerwca 2023

Długi spadkowe to długi powstałe w związku z odziedziczeniem określonych majątków, części majątków lub długów zaciągniętych przez spadkodawcę. Polskie prawo przewiduje możliwość zrzeczenia się długów spadkowych. […]

Czytaj dalej