<

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Czynności notarialne

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia to jedna z czynności notarialnych, która polega na oficjalnym stwierdzeniu przez notariusza, kto jest spadkobiercą po zmarłej osobie. Jest to dokument, który ułatwia spadkobiercom przejęcie majątku po zmarłym oraz załatwianie formalności prawnych związanych ze spadkiem. Oto kluczowe aspekty dotyczące sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia. Celem aktu poświadczenia dziedziczenia jest oficjalne potwierdzenie przez notariusza, kto zgodnie z prawem jest uprawniony do dziedziczenia majątku po zmarłej osobie. Dokument ten służy jako dowód prawny w różnych instytucjach, np. w bankach, urzędach skarbowych, czy sądach, ułatwiając spadkobiercom przeprowadzenie niezbędnych czynności związanych z przejęciem spadku.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Kancelaria Notarialna Amelii Pachuckiej-Kutrzuby w Lublinie zajmuje się sporządzaniem:

  • aktów notarialnych darowizn, sprzedaży, zamiany nieruchomości, zniesienia współwłasności

  • oświadczeń o ustanowieniu hipoteki lub służebności,

  • aktów notarialnych umów majątkowych małżeńskich,

  • aktów notarialnych działu spadku ,

  • testamentów, w tym testamentów z zapisami windykacyjnymi,

  • pełnomocnictw ,

  • aktów poświadczenia dziedziczenia,

  • protokołów ze zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

  • umów/ statutów spółek, np. spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej

  • podziałów majątku wspólnego małżonków

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy