<

Poświadczanie podpisów

Czynności notarialne

Poświadczanie podpisów

Notariusz poświadcza autentyczność podpisów na dokumentach, co jest często wymagane w umowach, pełnomocnictwach i innych formalnych dokumentach. Poświadczanie podpisów przez notariusza to czynność, która polega na potwierdzeniu, że dany podpis został złożony przez konkretną osobę w obecności notariusza. Proces ten jest niezwykle istotny w wielu sytuacjach prawnych, ponieważ zwiększa pewność obrotu prawnego i zapobiega fałszerstwom. Kiedy jest wymagane poświadczenie podpisu przez notariusza? Umowy cywilnoprawne: W wielu przypadkach, szczególnie przy umowach dotyczących znacznych kwot pieniędzy lub wartościowych przedmiotów, poświadczenie podpisów zapewnia dodatkową ochronę prawną dla obu stron umowy. Pełnomocnictwa: Poświadczenie podpisu na pełnomocnictwie jest często wymagane, aby pełnomocnictwo było uznawane za ważne i skuteczne, zwłaszcza w sprawach dotyczących nieruchomości, majątku czy reprezentacji przed urzędami. Dokumenty urzędowe: W niektórych sytuacjach formalnych, takich jak składanie dokumentów w urzędach, bankach czy instytucjach publicznych, wymagane jest notarialne poświadczenie podpisu, aby dokument został uznany za wiarygodny. Dokumenty spółek: Wiele dokumentów dotyczących spółek, takich jak uchwały wspólników, umowy spółek czy zmiany w KRS, wymagają poświadczenia podpisów przez notariusza. Proces poświadczenia podpisu:

Akt notarialny Lublin

Kancelaria Notarialna Amelii Pachuckiej-Kutrzuby w Lublinie zajmuje się sporządzaniem:

  • aktów notarialnych darowizn, sprzedaży, zamiany nieruchomości, zniesienia współwłasności

  • oświadczeń o ustanowieniu hipoteki lub służebności,

  • aktów notarialnych umów majątkowych małżeńskich,

  • aktów notarialnych działu spadku ,

  • testamentów, w tym testamentów z zapisami windykacyjnymi,

  • pełnomocnictw ,

  • aktów poświadczenia dziedziczenia,

  • protokołów ze zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

  • umów/ statutów spółek, np. spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej

  • podziałów majątku wspólnego małżonków

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy