<

Czy dokumenty do notariusza muszą być oryginałami?

Blog

Czy dokumenty do notariusza muszą być oryginałami?

3 stycznia, 2023
notariusz-lublin-dokumenty

W wielu sytuacjach życiowych wymagane są określone dokumenty w formie papierowej. Może to być np. umowa kupna mieszkania, dyplom ukończenia wyższych studiów i wiele innych.

Przede wszystkim ważne są dokumenty, które potwierdzają kwalifikacje, bez których wykazania ciężko o pracę w konkretnym zawodzie, np. lekarza, ratownika medycznego, tłumacza przysięgłego, prawnika. Inne istotne dokumenty to np. akt ślubu, akt własności np. nieruchomości, certyfikaty ukończenia kursów językowych i wszelkie umowy sporządzone pomiędzy dwiema stronami. Tego typu dokumenty przedstawiane są w różnych ważnych miejscach, np. w pracy, przed sądem, w banku, w urzędzie lub innym miejscu.

W większości przypadków jest możliwe dostarczenie kopii, jednak wymagane jest potwierdzenie zgodności z oryginałem. Żeby uzyskać kopię dokumentu, która będzie uznawana w urzędach i różnego rodzaju instytucji nie wystarczy pójść do punktu xero, a konieczne jest udanie się do notariusza, który prawnie potwierdzi zgodność dokumentu z oryginałem. Warto postarać się o kopię dokumentów w celu zachowania jedynego oryginału.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy dokumenty do notariusza muszą być oryginałami?

Każdy, kto dokonuje czynności notarialnej, przede wszystkim musi pokazać notariuszowi dokument potwierdzający tożsamość – np. ważny dowód lub paszport. Wszystkie dokumenty przedstawiane notariuszowi przy podpisywaniu umowy muszą być oryginalne. Natomiast przed sporządzeniem umowy można mieć ze sobą skan, kopię lub zdjęcie.

Podobne artykuły