<

Czy dokumenty do notariusza muszą być oryginałami?

Blog

Czy dokumenty do notariusza muszą być oryginałami?

3 stycznia, 2023
notariusz-lublin-dokumenty

W wielu sytuacjach życiowych wymagane są określone dokumenty w formie papierowej. Może to być np. umowa kupna mieszkania, dyplom ukończenia wyższych studiów i wiele innych.

Przede wszystkim ważne są dokumenty, które potwierdzają kwalifikacje, bez których wykazania ciężko o pracę w konkretnym zawodzie, np. lekarza, ratownika medycznego, tłumacza przysięgłego, prawnika. Inne istotne dokumenty to np. akt ślubu, akt własności np. nieruchomości, certyfikaty ukończenia kursów językowych i wszelkie umowy sporządzone pomiędzy dwiema stronami. Tego typu dokumenty przedstawiane są w różnych ważnych miejscach, np. w pracy, przed sądem, w banku, w urzędzie lub innym miejscu.

W większości przypadków jest możliwe dostarczenie kopii, jednak wymagane jest potwierdzenie zgodności z oryginałem. Żeby uzyskać kopię dokumentu, która będzie uznawana w urzędach i różnego rodzaju instytucji nie wystarczy pójść do punktu xero, a konieczne jest udanie się do notariusza, który prawnie potwierdzi zgodność dokumentu z oryginałem. Warto postarać się o kopię dokumentów w celu zachowania jedynego oryginału.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy dokumenty do notariusza muszą być oryginałami?

Każdy, kto dokonuje czynności notarialnej, przede wszystkim musi pokazać notariuszowi dokument potwierdzający tożsamość – np. ważny dowód lub paszport. Wszystkie dokumenty przedstawiane notariuszowi przy podpisywaniu umowy muszą być oryginalne. Natomiast przed sporządzeniem umowy można mieć ze sobą skan, kopię lub zdjęcie.

Podobne artykuły

Notariusz jest osobą powołaną przez władzę państwową (Ministra Sprawiedliwości) do dokonywania czynności notarialnych oraz innych czynności o znaczeniu prawnym (współdziałania przy sporządzaniu określonych aktów prawnych).

Czytaj dalej