<

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Blog

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

4 maja, 2023
rozdzielność majątkowa notariusz

W momencie, gdy dwie osoby decydują się na małżeństwo, wybierając ścieżkę życia u boku ukochanej osoby, jednym z kluczowych aspektów z tym związanych jest kwestia majątku wspólnego. Jakie dobra wchodzą w jego skład? Aby uzyskać odpowiedź na te pytania, warto przyjrzeć się bliżej definicji wspólnoty majątkowej i jej podstawowych zasad.

Co to jest wspólnota majątkowa?

Wspólnota majątkowa oznacza, że małżonkowie mają prawo do korzystania z majątku, który nabyli po ślubie oraz do jego wspólnego zarządzenia. Jeżeli przed ślubem nie zawarli oni umowy dotyczącej rozdzielności majątkowej, to wszystko co zostanie nabyte po zaślubinach, traktowane jest jako wspólny majątek. Warto dodać, że nie wlicza się do niego dóbr osobistych – takich jak ubrania, czy rzeczy osobistego użytku. Również majątek nabyty przed małżeństwem pozostaje własnością pierwotnego właściciela.

Majątek wspólny składa się z szeregu dóbr nabytych przez małżonków po zawarciu związku małżeńskiego, takich jak:

 1. Nieruchomości: mieszkania, domy, działki, lokale użytkowe,
 2. Ruchomości: pojazdy mechaniczne, wyposażenie domowe, sprzęt elektroniczny,
 3. Wartości pieniężne: pobrane wynagrodzenie za pracę, środki, które pochodzą z innej działalności zarobkowej, oszczędności emerytalne, inwestycje, czy lokaty.
 4. Prawa majątkowe: udziały w spółkach, prawa autorskie, prawo do odszkodowania w przypadku szkód majątkowych, prawo do spadków i darowizn,
 5. Składki na ubezpieczenia, czy emerytury.
 6. Długi: kredyty mieszkaniowe, samochodowe, czy konsumenckie.

Co nie wchodzi w skład majątku wspólnego?

W skład majątku wspólnego nie wchodzą dobra osobiste oraz dobra nabyte przed zawarciem małżeństwa, w tym:

 • Środki finansowe
 • Nieruchomości/działki spadkowe
 • Odszkodowania i renty inwalidzkie
 • Ubezpieczenia
 • Majątek osiągnięty z działalności gospodarczej.

Rozdzielność majątkowa – jak ją ustanowić?

Jest możliwe ustanowienie rozdzielności majątkowej w drodze aktu notarialnego. Umowę (intercyzę) małżonkowie zawierają u notariusza przed zawarciem związku małżeńskiego.

Podobne artykuły